Burendag 2021! Bekijk de nieuwspagina

Koffie, limonade, thee, rommelmarkt.....

Aan deze site wordt nog gewerkt.

Fotograaf Kars Kuiper Jr.


Deze website is mede tot stand gekomen met financiële steun van Garage Dijkhuizen te Oude Pekela.


 

Stichting Luthers Erfgoed Pekela.
KvK nr. : 69433526
Bankrekening: IBAN: NL48 SNSB 0705 8833 29 t.n.v. Stichting Luthers Erfgoed Pekela

Evangelisch Lutherse Kerk, Hof en Begraafplaats.
Adres: Abr. Westersstraat A1 (Grenswijk op de grens van Oude en Nieuwe Pekela)
Hof en begraafplaats vrij toegankelijk.

Wilt u een bezoek brengen of heeft u vragen neem contact op met de beheerder tel.: 0597-613339 bgg 06-50 56 24 73


Kantoor adres secretariaat:

Secretaris:  Mevr. F.A. BosE-mail: secretaris@lutherspekela.nl

 


Penningmeester : Mevr. F. Engels-Kruize

Onstwedderweg 18
9663 BA Nieuwe Pekela 
Tel.:       0597 646601
E-mail: penningmeester@lutherspekela.nl
Bankrekening: IBAN: NL48 SNSB 0705 8833 29 t.n.v. Stichting Luthers Erfgoed Pekela


Voorzitter: Mevr A.G. Bos-Kiewiet

Abr. Westerstraat A 141
9663 PC Nieuwe Pekela
Tel.:       0597 613339

Mobiel: 06 - 505 62 473
E-mail: voorzitter@lutherspekela.nl


 

webmaster@lutherspekela.nl