Nieuws van de Stichting Luthers Erfgoed Pekela

19. dec, 2020

Donatie Stichting Femme van der Schaaf

Onlangs mocht de Stichting Luthers Erfgoed Pekela zich verheugen met een zeer positieve mededeling van de Stichting Femme van der Schaaf.
Het bestuur van deze Stichting heeft onze Stichting een bijdrage van 5 duizend euro toegekend. Wij zijn de Stichting Femme van der Schaaf daarvoor zeer erkentelijk.

Het toegekende bedrag zal besteed worden aan het behoud van ons Luthers Erfgoed in Pekela.

Namens het bestuur
Ria Engels-Kruize (penningmeester)