Nieuws van de Stichting Luthers Erfgoed Pekela

20. sep, 2021

BURENDAG

STICHTING LUTHERS ERFGOED organiseert landelijke BURENDAG van het Oranjefonds op zaterdag 25 september 2021.

Na een lange tijd geen acties te mogen houden, starten we weer. Met inachtneming van de Corona maatregelen, organiseren wij de landelijke Burendag van het Oranje Fonds.

Burendag zal plaatsvinden op 25 september van 10 uur tot 15 uur. Dit evenement zal worden gehouden aan de Abraham Westersstraat A1 te Nieuwe Pekela, achter de Lutherse.kerk.

Graag ontvangen we jullie op Burendag met een gratis kopje koffie of thee en ranja voor de kids.

Tijdens de burendag zal er een rommelmarkt plaatsvinden. Deze zal bestaan uit veelal goede spullen.

De opbrengst zal besteed worden aan de verbouwing en restauratie van de kerk. De verbouwing en restauratie is in volle gang en wordt gesponsord door o.a. de Provincie. Groningen/ Leader.

Wij hopen u te ontmoeten op deze Burendag.

Met vriendelijke groet,

Stichting Luthers Erfgoed Pekela

19. dec, 2020

Donatie Stichting Femme van der Schaaf

Onlangs mocht de Stichting Luthers Erfgoed Pekela zich verheugen met een zeer positieve mededeling van de Stichting Femme van der Schaaf.
Het bestuur van deze Stichting heeft onze Stichting een bijdrage van 5 duizend euro toegekend. Wij zijn de Stichting Femme van der Schaaf daarvoor zeer erkentelijk.

Het toegekende bedrag zal besteed worden aan het behoud van ons Luthers Erfgoed in Pekela.

Namens het bestuur
Ria Engels-Kruize (penningmeester)